Cegléd, Szent Kereszt-főplébániatemplom

 


">

Az adatokat összegyűjtötte:

Az adatokat az adatbázisba felvitte:

Építészeti stílus:


A templom története:

 


">

Jobbra a Katolikus, balra a Református Templom a TV-toronyból /www.cegled.net/


">

Dunaiszky Lőrinc műve, a főoltárkép

  `

 

Művészettörténeti érdekességek:

 

A főhomlokzatba illeszkedő torony 48 méter magas. A klasszicista szemöldökdísszel ellátott, téglalap alakú bejárat fölött félkör alakú ablak van, fölötte pedig timpanon. A harmadik és a negyedik emelet között tűzfigyelő erkély fut körbe. Régen erről a tűzfigyelő erkélyéről figyelte a tűzőr, hogy van-e tűz a városban. A boltíves, rácsos, harangházablak fölött arabszámlapú toronyóra van, mely belülről kivilágítható, így este sötétben is látni, hány óra. A toronysisak a II. világháborúban egy ágyúbelövés következtében jelentősen megsérült. 1968-ban készült el a mostani, az eredetihez hasonló, barokk sisak.

A két oldalhomlokzaton félkör alakú ablakok vannak. Az oldalhomlokzatokon is van egy-egy, a főbejáratihoz hasonló, szögletes ajtó, ám ezek fölött nincs szemöldökdísz. A külső megjelenésében meglehetősen egyszerű templom félköríves apszisban záródik, a tetőzet pedig vörös palatetővel van lefedve. A század elején zsindelyezve volt a tető. Később ezt palatetőre cserélték. A II. világháborúban a tetőzet egy része megsérült. Mivel ebben az időben nem tudtak újat keríteni, a plébánia paláit vitték fel a templomra. A plébánián ezt vörös cseréppel pótolták. A bejárat előtt feszület áll, melyet Ecseri Antal alkotott meg.

A meglehetősen egyszerű, hétköznapi külsővel rendelkező templomnak varázslatosan szép, díszes belseje van. Többmellékoltáros, négyboltszakaszos, tág belsőtér. A templombelső az üvegajtó nélkül 46 méter hosszú, szélessége pedig 16 méter. Négy mellékoltára van, Schöffel József alkotásai. A Szent Anna és Mária mennybevitele oltár 1830-ban készült, Szent István király oltára 1892-ben. A Lourdes-i oltár (Mária a franciaországi Lourdesben történetét jelenése emlékére állított oltárkép) régebben a torony alatti kápolnában nyert elhelyezést. Ezt Dr. Taraba József plébános vitette át jelenlegi helyére. Eredeti helyén, a torony alatt pedig egy zárt gyóntatófülkét létesítettek a nagyothallók és szégyenlősök számára. Az 1830-ban készült oltárt Lourdes-i oltárt1904-ben átalakították, tulajdonképpen ekkor vált igazán értékessé, rajta Mária szobra áll. A sekrestye bejáratával szemben található Fájdalmas Szűz Anya képe, Borsos Miklós alkotása. A XX. század derekáig mindig volt előtte friss virág és égő gyertya. A szentélyben áll a védett főoltárkép, melyet 1827-től 1830-ig építettek. Alkotója Dunaiszky Lőrinc. Jézus szenvedését ábrázolja. A szentélyben áll a Töviskoszorús Jézus szobor, illetve Szűz Mária szobra. A kis angyalszobrocskák szintén Dunaiszky Lőrinctől származnak. Ezen kívül a templomban még 7 db. szobor, illetve szoborcsoport van. Ilyen a Szent Család és Simeon szobor, a Prágai kis Jézus szobor, Feltámadott Krisztus szobra, a Szeplőtelen Boldogasszony szobor, Szt. József szobra, mellette Lisieux-i Kis Szent Terézzel. A szegények perselyénél magasodik Szt. Antal szobra, 1899-ben nyerte el mostani, oltárszerű formáját. A templomban lévő legszebb szobrászati alkotás a Segítő Szűz Mária szobor, vagy más néven a Hordozó Mária, mivel körmeneteken szokás ?hordozni?. A főoltártól balra áll a szószék. A sekrestye ajtaja előtt, a szentélyben nyert elhelyezést a keresztelőkút, mely műkőből készült. Az addig kúp alakú bádogfedőt 1946-ban cserélték ki egyszerűbb, de ízléses rézfedőre. A templomban 4 ereklyét őriznek. Természetesen itt is, mint ahogy minden Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomban, megtalálható a Szt. Kereszt egy szálkája. A falfelület ornamentikáját Dénes Jenő tervezte. A teljes belső először 1840-ben Donát Antal tervei szerint, majd 1955-ben Chiovini Ferenc által lett kifestve. Donát Antal freskókkal, Chiovini Ferenc szekkókkal látta el a templomot.A 20. század első felében készült kép a templomrólA templom előtti Szentháromság-szobor, háttérben a Bíróság épületévelA Mészáros Lőrinc Katolikus Általános IskolaA templom, az előtte lévő Szentháromság-oszloppalA templom szentélye, előtérben a Dózsa-szoborral


A Városháza melletti Tv-toronyból készült felvétel /www.cegled.net/

 

 

A templom saját weboldala