Cegléd, Evangélikus Templom

 


Az adatokat összegyűjtötte:

Az adatokat az adatbázisba felvitte:

Építészeti stílus:


A templom története:

 

  `

 

Művészettörténeti érdekességek:

 

A hazai "téglagótika" egyik fellegvára. Egyedi építészeti megoldást képvisel a csúcsos sisakon levő nyolc fiatornyocska, valamint a harangtorony mellett található két lépcsőtorony jellegzetes hangsúlya. A harangtorony kiképzése is az építész gazdag fantáziájáról tanúskodik. A bejárat felett a következő felirat olvasható: ?Erős vár a mi Istenünk?. Ezt, az evangélikusok jellegzetes ?aranymottóját? a torony több helyen észlelhető bástyás kialakítása hangsúlyozza. A toronynak négy szintje van: az elsőn a templom bejárata, a másodikon kerek, neogót rózsaablak található. A második szint bástyásan záródik. Az eddig négyszögletes torony innentől hosszú, nyolcszögletes résszel folytatódik, ez ad helyet a templom egyetlen harangjának. Kívül itt keskeny harangház ablakok vannak. A harmadik szint bástyásan záródik, majd ezt követi az eddiginél keskenyebb, nyolcszögletű rész. Itt ikerablakok láthatóak. A tornyot a már említett, fiatornyos, csúcsos sisak zárja le. Tetején, ahogy a legtöbb alföldi evangélikus templomokon, nem kereszt, hanem kakas és csillag magasodik (református hatásra), toronygombbal.

A kistornyok szintén érdekes kiképzésűek. Az alsó, négyzet alaprajzú két szintet vékonyabb, kisebb téglalap alakú emelet követi, melyet hosszúkás sisak zár le. A harangtorony és a két kistorony nyerstégla burkolatú, míg a templomtest vakolt. Mindkét oldalhomlokzatán három darab hármas tagolású csúcsíves ablak áll (összesen 9 darab). A hármas tagolás két szélén kisebb, középen nagyobb ablakok vannak.

A templomtól jobbra és balra az evangélikusok által épített lelkészlak, butikok és a Városi Könyvtár foglal helyet.

Az épület belseje:

Belseje egyhajós, arányosan hosszú tér, nagyjából félezer ember befogadására alkalmas. Berendezésének jó része, így a padok, az oltár, a keresztelőmedence, az orgona és a szószék is a régi imaházból származik. Az oltár a Getszemáné-kertben gyötrődő Jézust ábrázolja (ez az evangélikusoknál gyakori oltártéma), Jakobey Károly alkotása. A meglehetősen kis méretű orgona Bakos Károly helybéli mester munkája. 1875-ben készült, egymanuálos és 8 regiszteres. Sípjai hangra szabottak, tehát nem hangolhatóak.

A templombelső minden nap 9-17 óráig tekinthető meg. Bejelentkezni a lelkészi irodában kell.

A templom harangja:

Az 53 méteres toronyban egyetlen harang függ, mely 600 kg súlyú, G hangú. 1931-ben készült Seltenhofer Frigyes és fiai műhelyében, Vermes Mihály lelkes adományából. Külsejét körben indás-virágos minta díszíti, szőlőfürtökkel. A harangpalást külsejét két szöveg tölti ki. Egyik oldalán ez a felirat áll: ?Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az ő cselekedetei az ember fiain? (Zsolt, 66.5). A másikon: ?Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad? (Ján, 6.68). Az egyházközség történetében ez a második harang. Első harangját 1815-ben öntötték, 148 kg súlyban, az akkori imaház előtti haranglábra. 1896-ban, a templom felszentelésekor került át a toronyba. Az I. világháborúban hadi célokra felhasználták. A harangot mindmáig nem sikerült pótolni, helye üresen áll. A jelenlegi harang minden vasárnap 9, fél 10 és 10 órakor hallható. 

 

A templom saját weboldala