Ráckeve, Református templom

 


">

Az adatokat összegyűjtötte:

Az adatokat az adatbázisba felvitte:

Építészeti stílus:


A templom története:

 


">">

A református templom és a város főutcája, háttérben a városházával

  `

 

Művészettörténeti érdekességek:

 

Az épület külső leírása:

A templomot a tiszakécskeiről mintázták, annak tökéletes mása. A jelenlegi karcsú templom a városkép egyik meghatározó eleme. Városképileg is ez van a legkiválóbb helyen. Tornyával nyugat felé néz. A Duna felöli oldalon, négyszögletesen záródó szentélyben végződik. 43 méter magas ötemeletes tornya a város négy tornya (r.katolikus templom, görögkeleti templom, Városháza, református templom) közül a legnagyobb. A torony felöli bejárat fölött keskeny ablakok, ezek fölött pedig kör alakú ablak van. A második emeleten csúcsíves, rácsos ablak, a harangok szintjén pedig dupla, neogót ablakok vannak. E fölött található a toronyóra. A négyfiatornyos, csúcsos sisakkal záródó torony tetején csillag és toronygomb van. Csúcsos toronysisakját eredetileg még magasabbra tervezték. A császárfát az építéskor egy éjszakai szélvihar lesodorta és az azt tartó falécből egy kb. 3 méteres darab letört. Mivel újat nem tudtak keríteni, a törött részt lefűrészelték, és így építették tovább. Így keletkezett a sisak vonulatán ma is érzékelhető törés. A templom falait mindenütt vöröstéglából készült csúcsíves párkányzat szegélyezi. A templomtesten összesen 10 db. kis tornyocska van. 2-2 az épület két keskenyebb végében, 2-2 a kereszthajó két végében, valamint kettő a Duna felöli, négyszögletes apszis oromzatán. Falait, miként azt a neogót templomoknál megszokhattuk, támpillérek kísérik. Belsejébe két ajtó is vezet. Egy a torony alatt, egy pedig a kereszthajó déli felénél.
Az oldalbejárat és a fölötte lévő körablak, illetve a kettő közti felirat: "A te igéd igazság"A fakerítéssel elkerített úrasztala, háttérben a Mózes-székkelA szószék, a Mózes-szék és az úrasztala
 

 

A templom saját weboldala