Kecskemét, Evangélikus Templom

 


Az adatokat összegyűjtötte:

Az adatokat az adatbázisba felvitte:

Építészeti stílus:


A templom története:

 

  `

 

Művészettörténeti érdekességek:

 

Az épület furcsa, vaskos, zömök tornyával egyedi építészeti megoldást képvisel. Mind a négy homlokzaton 3 db hosszú üvegablak van. Az egész templomon végighúzódó ívsoros párkányzat román stílust idéz. A főhomlokzaton a hármas tagolású ablakokat befalazott ablakok választják el egymástól. E fölött Luther-rózsa látható. A főbejárat előreugró kiképzést kapott. A főhajó és a kereszthajó találkozásánál emelkedik ki az épület tömbjéből a vaskos, széles, három félköríves, rácsos ablakkal rendelkező torony. Négy sarkán eredetileg egy-egy gótikust idéző fiatorony állt, egészen az 1911-es földrengésig, ekkor megsérültek, s az eredetinél egyszerűbb, lapos kiképzést kaptak.

Egyetlen harangja 162 kilós, 1993. szeptember 19-én szentelték fel. Az első harang az egyházközség és a templom történetében. Felirata: ?Az Atya Fiú Szentlélek Isten dicsőségére. Öntették az evangélikus egyházközség hívei 1993 évben. Öntő: Gombos Miklós", külsején Luther-rózsa van kiöntve.

Gótikus keresztboltozattal fedett belseje egyszerű, világos, nyugalmat áraszt, kitűnő akusztikájú. Valamivel kevesebb, mint 400 ülőhelye van, miből 280 a földszinten, kb. 100 pedig a karzaton van elhelyezve. A tér végében a romantikus, aranyozott oltárt találjuk, mely Krisztust ábrázolja az olajfák hegyén. Gaál József tervezte. Tőle balra áll a szószék, mely copf stílusú alkotás, a templom elődjéből, a régi imaházból származik, áttört hangvetője különösen szép, érdekes és értékes alkotás. A teret három oldalról karzatok övezik. A bejárat fölöttin található a neobarokk 2 manuálos, 27 regiszteres orgona. 1928-ban készült az Angster orgonaépítő manufaktúra által. Kiváló versenyorgona.
 

 

A templom saját weboldala