Abony, Református Templom

 


Az adatokat összegyűjtötte:

Az adatokat az adatbázisba felvitte:

Építészeti stílus:


A templom története:

 

  `

 

Művészettörténeti érdekességek:

 

A templom külseje:

A viszonylag kisméretű templom kertjében áll a gyülekezeti ház, a templom mögött pedig a parókia épülete. Tornya 30 méter magas, a templom építése óta többször is átépítették, végső formáját 1822-ben kapta. Az egypárnatagos sisak 1936-ban készült, a közelmúltban újították fel. Tervezője Tóth Lajos abonyi mester volt. Csúcsán igen furcsa rézcsillag van, mely 1822-ben Nagykőrösön készült. Érdekessége, hogy a csillag egyik ágán egy szabad szemmel is alig látható kisebb csillag van. A toronygömb és a csillag együttesen több mint 1 mázsát nyom. Az órapárkányos, zenélő toronyórával felszerelt, kétemeletes torony földszintje kváderezett, itt a Kálvin utca felé vakablak, fölötte félkörablak látható, majd a harangház félköríves ablakai következnek, alattuk kőbábos díszítéssel. A torony íves oromfallal kapcsolódik a templomtesthez. A belső térbe két kapu vezet. Az egyik a torony délkeleti oldalánál, a másik a hajó felénél. Utóbbi elé oldalhajószerű előcsarnok épült. Az oldalbejárat felett feliratot olvasunk: ?Jöjjön el a te országod?, még feljebb koszorúba foglalt Biblia. Az ajtó fölött valaha kis esővédő üvegtető volt, amelyet a templom művészeti egysége érdekében nemrég eltávolítottak. A templomtest ablakai szegmensívesek, ilyenekből a gyülekezeti ház felől 2, az utca felöli oldalon 3, a parókia felöli egyenesen záródó oldalon pedig 1 van.

A belső:

Belseje 18 méter hosszú és 8,5 méter széles. Csillagokkal díszített, sík famennyezete fehér festésű. A torony felöli és a vele átellenes oldalon fakarzatok emelkednek. Ezek alján láthatók a régi templomból ránk maradt, díszes, népies kazetták, a templom nagy értékei: 20 teljes és 28 csonkamező. A torony felöli karzaton egyszerű lócák vannak, vele átellenben pedig az orgona, amely az alacsony belső miatt nem fért volna el a mennyezet alatt, ezért a tervezők kénytelenek voltak ? szinte az országban is egyedülálló módon ? áttörni és följebb emelni a mennyezetet. A hangszer 1929-ben készült Rieger Ottó által Budapesten, kétmanuálos, 12 regiszteres. A földszinten, hagyományos templompadokon 340, a karzaton 80 ülőhely foglalható el. Így összesen 420 ülőhelyes a templom. Az északkeleti fal felénél áll a szószék, a Mózes-szék és az úrasztala, 1816-ban készültek. Az oldalbejárat felett templomépítési emléktáblát tekinthetünk meg.

Az emléktábla szövege:

"F II Joseph Cs és Királyunk
K engedelméből M és T
földesuraink megegyezéséből építette
maga költségén az Abonyi Rfta Sz
Ekla Isten dicsőségére Anno 1786."

Fönt, a toronyban:

Tornyában három harang és ütős-zenélő toronyóra van. A nagyharang 280 kg súlyú, C hangú, Schaudt András öntötte 1844-ben Pesten. A legfiatalabb a 135 kg. súlyú középharang, melyet Gombos Miklós őrbottyáni mester öntött 1989-ben a háborúban elrekvirált harang helyett. Hangja D. Egyik oldalán ez olvasható: ?Hívjad az élőket, kísérd a holtakat?. Másik oldalán az évszám, az öntő neve és egy kehely látható. Legkisebb harangja 115 kg. súlyú, E hangú, 1925-ben öntötte Szlezák László a fővárosban. A három harang vasárnaponként fél 10-kor, az istentisztelet kezdetét jelezve szól együtt.

De nemcsak a harangok, hanem a toronyóra is betölti muzsikával Abony utcáit. Az órát a város önkormányzata adományozta a városi cím elnyerésének emlékére 1993-ban. Minden reggel 8 órakor a református énekeskönyv 356. ?Felvirradt áldott szép napunk? kezdetű dicsérete, 11 órakor a 25. zsoltár: ?Szívemet hozzád emelem? (Kálvin jelmondata!), 14 órakor pedig a 471. dicséret: ?Felebarátim drága Jézus zászlaja alatt? dallamai csendülnek fel. 17 órakor az 511. dicséret: ?Maradj velem, mert mindjárt este van?, este 7 órakor pedig Kodály Zoltán nótája, az ?Adjon Isten jó éjszakát? szólal meg.

A templomot télen nem fűtik, az 1980-as évek elején épült gyülekezeti ház ad otthont az istentiszteleteknek. Vasárnapi istentiszteletet délelőtt fél 10-kor tartanak. Abony református lakosainak száma kb. 1500-2000 fő. A templomot az 1980-as években újították fel, lassan-lassan ismét időszerűvé válik egy újabb renoválás.
 

 

A templom saját weboldala