Kecskemét, Református templom

 


">
A templom torony felőli része

Az adatokat összegyűjtötte:

Az adatokat az adatbázisba felvitte:

Építészeti stílus:


A templom története:

 


">

A belső tér az orgonával


">

A lépcsőtoronyból nyíló oldalbejárat

  `

 

Művészettörténeti érdekességek:

 

Igazi monumentális, lenyűgöző méretei a mellette lévő katolikus Nagytemplom mellett eltörpülnek, pedig hazánk 15 legnagyobb református temploma közé tartozik.

Az 53 méter magas torony 4 szintes. Az elsőn a bejárat, a másodikon keskeny ablak található. A harmadik a templom művészetileg talán legértékesebb része, mely igazi reneszánsz stílust visel. Erre utalnak az alsó, kisebb, befalazott és a felső, nagyobb, rácsos ablakok (valaha ez volt a torony harangháza). A kisebb, befalazott ikerablakban olvasható latin felirat magyarul így hangzik: ?Erős torony az Úrnak neve?. A negyedik szinten a torony jelenlegi harangháza és az 1995-98 között felszerelt toronyóra, az ötödiken pedig a szép, díszes, magas vonalú sisak emelkedik, melyről a II. világháborúban a katonai parancsnokság vörösrézből készült borítását háborús célokra szerette volna felhasználni. Eközben szerencsére befejeződött a háború, s nem az egészet, hanem annak csak egy részét rekvirálták. A torony csúcsán toronygomb, csillag és az alföldi templomokra jellemző zászló hívja fel az arrajáró figyelmét, hogy ez egy református templom. A torony bal oldalán kis lépcsőtorony emelkedik, melyben a karzatra vezető lépcsőzet bújik meg.

A templomtest ablakai szegmensíves záródásúak. A tetőzet- a Városházáéhoz hasonló- mázascserép borítása 1822-re készült el, a Kossuth téri oldalán ez az évszám olvasható. Összesen öt bejárata van a templomnak. Egy-egy a torony felöl, illetve a Kossuth tér felöl, a további három pedig a tér déli oldalán, a Barátok temploma felöli oldalon vezeti a látogatót a belsőtérbe. Az épület ódon hangulatát még fokozza a délkeleti homlokzat teljes egészét beborító futónövényzet. A templomot középkori erődfal vette körül egészen a 20. század elejéig, amikor elbontották azt. A templomhoz csatolt bazársor, melyben ma éttermek és a városi TV foglal helyet, ikerablakos reneszánsz alkotás, akárcsak a templom.A torony felöli belsőA torony déli falán, az ikerablakban lévő felirat. Részlete: "Erős torony az Úrnak neve"Az 1684-ben készült templomépítési emléktábla, mely a szószék mellett látható

A templom tornya a Római Katolikus Nagytemplom (Öregtemplom) tornyából

 

 

A templom saját weboldala